Een aantal van onze SNZ therapeuten hebben zich gespecialiseerd in het behandelen en begeleiden van patiënten met Neuralgische Amyotrofie .

Het SNZ is betrokken bij de volgende samenwerkingen:

SchouderNetwerk Nederland (SNN)

Het SchouderNetwerk Nederland ( SNN), het overkoepelend orgaan voor alle regionale schoudernetwerken in Nederland, is sinds 1-1-15 officieel een feit.
Klik hier om naar de site van SNN te gaan.

Samenwerking Zeeuwse Ziekenhuizen

Het Schoudernetwerk Zeeland werkt samen met de orthopeden van ziekenhuis Zorgsaam en het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis.
Dit betreft de volgende orthopeden:

ADRZ dr. C. Schönhuth
dr. G.J. de Maat
dr. I. Jansen
Zorgsaam dr. F. Nijman
dr. A. Karelse
dr. F. Verstraelen

Er vindt jaarlijks overleg plaats tussen het SNZ bestuur en de (schouder)orthopeden van beide ziekenhuizen.

Buitengewoon lidmaatschap SNZ

Tijdens de ledenvergadering op 21 november 2023 is Art Asrian op voordracht van het bestuur en met instemming van de leden benoemd tot buitengewoon lid van het SNZ.
Art Asrian is sinds 2015 door het College voor Huisartsen met Bijzondere Bekwaamheden als kaderhuisarts geregistreerd. Met zijn enorme interesse in de schouder en echografie zal hij in de toekomst proberen een brug te vormen tussen de fysiotherapeuten en de huisartsen in de regio.

Lees meer hier over op; artofshoulder.nl/