Inloggen

Het ontstaan van het SchouderNetwerkZeeland

In oktober 2010 stond er in de FysioPraxis een artikel over het SchouderNetwerkTwente. Na het lezen van dit artikel heeft Wilko Vermuë het idee opgepakt om te kijken of hier in Zeeland ook belangstelling voor was.

Via FysioZuidwester heeft hij in het voorjaar van 2011 geïnformeerd naar de belangstelling onder de Zeeuwse collega's. Hij kreeg hier zo'n 30 reacties op en dit was voldoende om te kijken naar verdere realisatie.

Vervolgens is in oktober 2011 een bestuur gevormd van de op te richten vereniging. Zij zijn aan de slag gegaan om het SchouderNetwerkZeeland op te richten.

In maart 2012 zijn de statuten gepasseerd bij de notaris en na de startvergadering van 15 mei 2012 is de vereniging SNZ officeel van start gegaan.


De doelstelling van het SchouderNetwerkZeeland

De vereniging heeft als doel om het fysiotherapeutisch handelen bij schouderpatiënten te optimaliseren. Het gaat hier zowel om het onderzoek als om het behandelen van deze patiënten.
Ook wil de vereniging een betere samenwerking met andere hulpverleners binnen de provincie Zeeland die zich bezig houden met schouderpatiënten. U kunt hierbij denken aan orthopeden, traumatologen, radiologen, huisartsen etc.

Realisatie van de doelstellingen:

  • een continue overdracht van kennis, vaardigheden, inzicht en attitude middels de jaarlijkse bijeenkomsten/mailrondes, eilandraden,workshops, publicaties, ontwerpen van protocollen en participatie in onderzoek.
  • onder de aandacht brengen van relevante artikelen, literatuur en bijeenkomsten betreffende de schouder.
  • contacten onderhouden met andere beroepsgroepen in de regio Zeeland.